สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักประธานศาลฎีกา

image
๐๐๔-๒-๒_๐๔๔ รวมเกร็ดความรู้ภารกิจด้านการต่างประเทศของประธานศาลฎีกาและคณะผู้บริหารศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๒)

        สำนักประธานศาลฎีกาขอเรียงตามลำดับเหตุการณ์จากใหม่ - เก่า

        1. เกร็ดความรู้ประกอบการเดินทางเยือนสาธารณรัฐเช็กอย่างเป็นทางการของประธานศาลฎีกาและคณะผู้บริหารศาลยุติธรรม ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2562 โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดจากเอกสารประกอบฯ ได้ที่ https://joo.gl/leuNNG

**********

        2. เกร็ดความรู้ประกอบการเดินทางเยือนศาลประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของประธานศาลฎีกาและคณะผู้บริหารศาลยุติธรรม ระหว่างวันที่ 7 – 12 เมษายน 2562 โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดจากเอกสารประกอบฯ ได้ที่ http://opsc.coj.go.th/th/content/category/detail/id/21/iid/129950

**********

        3. เกร็ดความรู้ประกอบการเดินทางเยือนมหาวิทยาลัยคิวชู ประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการของประธานศาลฎีกาและคณะผู้บริหารศาลยุติธรรม ระหว่างวันที่ 21 – 26 มีนาคม 2562 โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดจากเอกสารประกอบฯ ได้ที่ https://opsc.coj.go.th/th/content/category/detail/id/21/iid/127108

**********

        4. เกร็ดความรู้ก่อนการเยือนศาลยุติธรรมไทยอย่างเป็นทางการของ H.E. Mr. Vyacheslav Lebedev ประธานศาลฎีกาแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและคณะ ระหว่างวันที่ 10 - 13 มีนาคม 2562 โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดจากเอกสารประกอบฯ ได้ที่ https://opsc.coj.go.th/th/content/category/detail/id/21/iid/125277

**********

        5. เกร็ดความรู้ก่อนการเยือนศาลยุติธรรมไทยอย่างเป็นทางการของ นางเทเรซ่า เชง  Secretary for Justice ผู้บริหารสูงสุดกระทรวงยุติธรรมแห่งเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดจากเอกสารประกอบฯ ได้ที่ https://opsc.coj.go.th/th/content/category/detail/id/22/iid/124672

**********