สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักประธานศาลฎีกา

image
ประธานรัฐสภามอบกล้าไม้ต้นยมชวนให้แก่ศาลฎีกา

วันที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา15.15น. ภายหลังการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชน ณ ศาลฎีกา นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาได้มอบกล้าไม้ต้นยมชวนให้แก่ศาลฎีกา และปลูกต้นไม้ดังกล่าวเป็นที่ระลึกที่บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารศาลยุติธรรม


image รูปภาพ
image