สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักประธานศาลฎีกา

Mr. Renaud Meyer ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP) เข้าพบประธานศาลฎีกา เพื่อหารือข้อราชการ

วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารศาลยุติธรรม ให้การต้อนรับและหารือข้อราชการร่วมกับ Mr. Renaud Meyer ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย หรือ UNDP ณ ห้องรับรองของประธานศาลฎีกา อาคารศาลฎีกา

โดยประเด็นสำคัญในการหารือในครั้งนี้คือ การนำเสนอหลักการ “โครงสร้างสากลเพื่อความเป็นเลิศทางการศาล” (The International Framework of Court Excellence - IFCE) ซึ่งเป็นระบบการประเมินผลการบริหารงานศาลยุติธรรม ที่ได้รับการออกแบบและร่วมกันสร้างขึ้นโดยศาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับนานาชาติ ปัจจุบันโครงสร้างดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากหลายประเทศ และได้ถูกนำมาใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานของศาลใน 20 ประเทศ รวม 33 เขตอำนาจศาลทั่วโลก ซึ่งทาง UNDP Thailand ได้เสนอให้สำนักงานศาลยุติธรรมนำเครื่องมือดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับระบบการบริหารคุณภาพของศาล เพื่อสร้างความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของศาลยุติธรรม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายประธานศาลฎีกาว่าด้วย การยกระดับมาตรฐานศาลยุติธรรมสู่ระดับสากลเพื่อความเป็นเลิศทางการศาล

ทั้งนี้ UNDP ยินดีให้การสนับสนุนด้านความรู้และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างสากลเพื่อความเป็นเลิศทางการศาลจากต่างประเทศให้กับบุคลากรของศาลยุติธรรมต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ