สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักประธานศาลฎีกา

ประธานศาลฎีกาให้การต้อนรับคณะ ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 73 ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ณ ศาลฎีกา
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image

            เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563  นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา พร้อมผู้บริหารในศาลฎีกา ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร “ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 73” ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ณ ศาลฎีกา
โครงการ “ศูนย์การเรียนรู้ทางด้านกฎหมายและกระบวนการทางศาล ณ ศาลฎีกา” 

            คณะผู้เข้ารับการศึกษาอบรมฯ เข้าศึกษาดูงานในส่วนสำคัญต่างๆ ในศาลฎีกา และเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษจากประธานศาลฎีกา นางนุจรินทร์ จันทร์พรายศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา และนายธวัชชัย สุรักขกะ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งเลขานุการศาลฎีกา เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของศาลยุติธรรมและอาคารศาลฎีกา การพิจารณาคดีในศาลฎีกา การประชุมคดี การประชุมแผนกคดี การประชุมใหญ่ศาลฎีกา การจัดทำคำพิพากษาศาลฎีกา ตลอดจนการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง