สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักประธานศาลฎีกา

ประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีกล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โครงการปฏิบัติธรรมอบรมพัฒนาจิตเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

image เอกสารแนบ