สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักประธานศาลฎีกา

รวมระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ข้อกำหนด ข้อบังคับ และคำแนะนำของประธานศาลฎีกา ในการขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔

 

          ปรับปรุงเนื้อหาข่าว เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค. ๖๓ เวลา ๑๖.๕๑ น. (เรียงลำดับข้อมูลตามวันที่)
          - เพิ่มข้อมูลคำแนะนำของประธานศาลฎีกา เกี่ยวกับมาตรฐานกลางสำหรับการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย พ.ศ. ๒๕๖๓

 

**********

          อ้างอิง : 
          
“คำแนะนำของประธานศาลฎีกา เกี่ยวกับมาตรฐานกลางสำหรับการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย” (๒๕๖๓, ๔ ธันวาคม). [Status Update] Line @ Inside COJ. สืบค้นจาก https://bit.ly/3ooxXtC.

**********

          อ้างอิง : 
          
“คำแนะนำของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยแนวทางการใช้โทษอาญา พ.ศ. ๒๕๖๓” (๒๕๖๓, ๑๖ ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๓๗ ตอนที่ ๑๐๓ ก. หน้า ๗. สืบค้นจาก https://bit.ly/35FqzDf.

**********

 

          อ้างอิง : 
          
“ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง พ.ศ. ๒๕๖๓” (๒๕๖๓, ๗ พฤศจิกายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๓๗ ตอนที่ ๙๓ ก. หน้า ๑. สืบค้นจาก https://bit.ly/353vfTE.

 

**********
         

          อ้างอิง : 
          
“คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติต่อผู้เสียหายในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๖๓” (๒๕๖๓, ๖ พฤศจิกายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๓๗ ตอนที่ ๙๒ ก. หน้า ๓๑๖. สืบค้นจาก https://bit.ly/3l9QQPJ.

 

**********