สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักประธานศาลฎีกา

แผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกา ประจำปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔
image

นโยบายประธานศาลฎีกา
ภายใต้หลักการ “บริสุทธิ์ ยุติธรรม” (Virtuous Justice)
ตามแนวทาง ๕ ประการ “เสมอภาค  สมดุล  สร้างสรรค์  ส่งเสริม  ส่วนร่วม”
(Equality Balance Creativity Promotion Involvement : EBCPI)

Link เอกสารนโยบายประธานศาลฎีกา (e-Book PDF) : กรุณาคลิกที่นี่

*****

ท่านสามารถคลิกที่ภาพหน้าปกเพื่ออ่านแผนปฏิบัติการฯ
หรือ Link เอกสารแผนปฏิบัติการฯ (e-Book PDF) : กรุณาคลิกที่นี่

ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามข่าวความเคลื่อนไหวในการขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกาได้จากป้ายประชาสัมพันธ์ (Banner) หน้าเว็บไซต์สำนักประธานศาลฎีกา (opsc.coj.go.th)

**********

          ส่วนประสานนโยบาย สำนักประธานศาลฎีกา
          โทร. ๐๒ ๒๒๓ ๑๔๘๒, ๐๒ ๒๒๓ ๑๔๙๑


image เอกสารแนบ