สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักประธานศาลฎีกา

รวมคำถามที่พบบ่อยจากการจัดทำแบบประเมินตนเองฉบับศาลยุติธรรมไทย
image

          ปรับปรุงเนื้อหาข่าวสำหรับการจัดทำแบบประเมินตนเองฯ ครั้งที่ ๒ ณ วันที่ ๒๕ ก.พ. ๖๔ เวลา ๑๔.๓๑ น.

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
Link เอกสาร : กรุณาคลิกที่นี่

**********

การปรับปรุงคู่มือแบบประเมินตนเองฉบับศาลยุติธรรมไทยฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 23 ธ.ค. 63
ตามหนังสือเวียนสำนักประธานศาลฎีกา ที่ ศย 001/ว 1046 เรื่อง การปรับปรุงคู่มือแบบประเมินตนเองฉบับศาลยุติธรรมไทย (Self-Assessment Checklist) และการปรับปรุงระบบการรายงาน ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563
Link เอกสาร : กรุณาคลิกที่นี่

**********

สำหรับการรายงานผลการจัดทำแบบประเมินตนเองฯ ในรอบที่ ๒ นี้
ขอให้ศาลได้โปรดดำเนินการกรอกข้อมูลผ่านระบบ Google Form เท่านั้น
ผ่านทางลิงค์ http://bit.ly/3srfWNi

ภายในวันที่  ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

**********

ข้อมูลและลิงก์ข่าวอ้างอิงการดำเนินโครงการของคณะทำงานฯ ที่ผ่านมา

ลิงค์ข่าวโครงการสัมมนาฯ
**
https://bit.ly/3nyJUNC**

เอกสารประกอบการประชุม
**ท่านดนัยศักดิ์**
**ท่านสรวิศ**
**ท่านวัชรพล**

ท่านสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ Link Streaming
**http://live.coj.intra/ShwVDO.php?vids=322** (ระบบเครือข่ายภายในศาลยุติธรรม - Intranet)
**รับชมจากภายนอกเครือข่ายศาลยุติธรรม กรุณาคลิกที่นี่** (Google Drive)

อ้างอิง
**ข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญรับชมการสัมมนาฯ**
- Banner ประชาสัมพันธ์
- โครงการและกำหนดการ

**********