สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักประธานศาลฎีกา

ประธานศาลฎีกาเป็นประธานการประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารศาลยุติธรรมของประธานศาลฎีกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๗ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (โปรแกรม ZOOM)

image เอกสารแนบ