สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักประธานศาลฎีกา

สำนักประธานศาลฎีกาจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติ หัวข้อ "การจัดทำแบบประเมินตนเองฉบับศาลยุติธรรมไทย" ครั้งที่ ๓ ผ่านระบบ Zoom Meeting
image

เอกสารประกอบการประชุม
https://opsc.coj.go.th/th/file/get/file/2021080663ce9cf5daf66fead5d943db74f7c6a2092335.pdf

ลิงก์วิดีทัศน์บันทึกการสัมมนา (ผ่านระบบ Intranet สำนักงานศาลยุติธรรม)
http://live.coj.intra/ShwVDO.php?vids=424


image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ