สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักประธานศาลฎีกา

การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายประธานศาลฎีกา รอบที่ ๒/๒๕๖๔
image

 

กำหนดให้ศาลและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบอินทราเน็ตได้ที่
Link รายงานผลฯ :
 http://policy.coj.intra/
ภายในวันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

**********

          ส่วนประสานนโยบาย สำนักประธานศาลฎีกา
          โทร. ๐๒ ๒๒๓ ๑๔๙๘
          สำรอง ๐๒ ๒๒๓ ๑๔๙๑ และ ๐๒ ๒๒๓ ๑๔๘๒

         หมายเหตุ ขออภัยในความไม่สะดวก ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ท่านสามารถสืบค้นเบอร์มือถือได้อีกช่องทางหนึ่งผ่านระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ศาลยุติธรรม E-Phonebook ลิงก์ >> กรุณาคลิกที่นี่ <<

**********


image เอกสารแนบ