สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักประธานศาลฎีกา

ประธานศาลฎีกาตรวจเยี่ยมศาลอาญามีนบุรีและศาลแพ่งมีนบุรี
image

       วันนี้ (๒๐ มกราคม ๒๕๖๖) เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๔๕ นาฬิกา นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานศาลฎีกา พร้อมด้วยนายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา นายรุ่งศักดิ์ วงศ์กระสันต์ เลขาธิการประธานศาลฎีกา นายธีรศักดิ์ เงยวิจิตร เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม นายจรัล เตชะวิจิตรา รองเลขาธิการประธานศาลฎีกา และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมศาลอาญามีนบุรี และศาลแพ่งมีนบุรี
       การตรวจเยี่ยมศาลอาญามีนบุรี มีนายบดินทร์ ตรีรานุรัตน์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญามีนบุรี พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ
       การตรวจเยี่ยมศาลแพ่งมีนบุรี มีนายจุมพล กล้าประเสริฐ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งมีนบุรี พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ

       ในการนี้ ประธานศาลฎีกากล่าวว่า วัตถุประสงค์หลักในการมาตรวจเยี่ยมศาลอาญามีนบุรีและศาลแพ่งมีนบุรีในวันนี้นั้น เป็นไปเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานแก่ผู้พิพากษา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ประนีประนอม โดยเน้นย้ำถึงเรื่องการบริหารจัดการคดีให้แล้วเสร็จด้วยความละเอียดรอบคอบ รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม ทั้งขอให้ผู้บริหารและผู้พิพากษาร่วมประชุมวางแผนเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินคดีแต่ละประเภทให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่จะมีผลใช้บังคับในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในคดีอาญาที่จำเลยไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราว ศาลพึงควบคุมกระบวนพิจารณาให้เป็นไปโดยรวดเร็ว เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของจำเลย ไม่ให้ถูกคุมขังเป็นระยะเวลานานโดยไม่จำเป็น นอกจากนี้ ในคดีแพ่ง ขอให้พึงให้ความสำคัญกับการนำคดีเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย เพราะนอกจากจะเป็นการลดปริมาณคดีที่เข้าสู่การพิจารณาแล้ว ยังเป็นการระงับข้อพิพาทบนความพึงพอใจของคู่ความทุกฝ่ายด้วย
      ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาการตรวจเยี่ยมศาลวันนี้ ประธานศาลฎีกาได้ทักทาย พูดคุยและรับฟังปัญหาข้อขัดข้องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามส่วนงานต่าง ๆ รวมถึงให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน และขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมุ่งมั่นทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ