สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

สำนักประธานศาลฎีกา
image

สำนักประธานศาลฎีกา

๐๐๒-๑-๒_๐๔๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการในการประสานความร่วมมือของหน่วยงานขับเคลื่อนนโยบายการบริหารราชการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

        ๑. ประธานศาลฎีกาเป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารราชการศาลยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (กลุ่มศาลชั้นอุทธรณ์ จำนวน ๑๑ ศาล) โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดจากเอกสารประกอบฯ ได้ที่ https://qrgo.page.link/FsUA2

**********

        ๒. ประธานศาลฎีกาเป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารราชการศาลยุติธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (กลุ่มศาลชั้นต้นในกรุงเทพมหานครและกลุ่มศาลชำนัญพิเศษ จำนวน ๒๐ ศาล) โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดจากเอกสารประกอบฯ ได้ที่ https://qrgo.page.link/jGDat

**********

        ๓. ประธานศาลฎีกาเป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารราชการศาลยุติธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ (กลุ่มสำนักอธิบดีผู้พิพากษาภาคและกลุ่มศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ จำนวน ๑๙ หน่วยงาน/ศาล) โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดจากเอกสารประกอบฯ ได้ที่ https://qrgo.page.link/o6rit


image เอกสารแนบ