สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

สำนักประธานศาลฎีกา
image

สำนักประธานศาลฎีกา

แบบรายงานสถิติการปล่อยชั่วคราวระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และสถิติผู้ต้องหาหรือจำเลยผิดเงื่อนไขการปล่อยชั่วคราว

Link คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับแนวทางสำหรับการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
>> https://opsc.coj.go.th/th/content/category/detail/id/1141/cid/1145/iid/201431 <<
**********
Link แบบสอบถามประจำเดือนกรกฎาคม (กำหนดรายงานภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2563) :
>> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVbC2_z66uJCD1Z3VJdGeSinyUXJqLvyoBKNzwLOkMwebgDQ/viewform <<

**********

Link แบบสอบถามประจำเดือนสิงหาคม (กำหนดรายงานภายในวันที่ 5 กันยายน 2563) :
>> โปรดรอการอัปเดตลิงก์แบบสอบถาม <<

**********

Link แบบสอบถามประจำเดือนกันยายน (กำหนดรายงานภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2563) :
>> โปรดรอการอัปเดตลิงก์แบบสอบถาม <<

**********

Link แบบสอบถามประจำเดือนตุลาคม (กำหนดรายงานภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563) :
>> โปรดรอการอัปเดตลิงก์แบบสอบถาม <<

**********

Link แบบสอบถามประจำเดือนพฤศจิกายน (กำหนดรายงานภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2563) :
>> โปรดรอการอัปเดตลิงก์แบบสอบถาม <<

**********

Link แบบสอบถามประจำเดือนธันวาคม (กำหนดรายงานภายในวันที่ 5 มกราคม 2563) :
>> โปรดรอการอัปเดตลิงก์แบบสอบถาม <<

**********

อัปเดตเอกสารแนบไฟล์การรายงานฯ ณ วันที่ 5 ส.ค. 63 เวลา 20.30 น.

 

 


image เอกสารแนบ