สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court
การปล่อยชั่วคราวและเอกสารประกอบ