สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

ส่วนช่วยอำนวยการ