สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court
ส่วนกิจการต่างประเทศและสภาประธานศาลสูงสุดอาเซียน