สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court
ผู้อำนวยการสำนักประธานศาลฎีกา