สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

image

สำนักประธานศาลฎีกา

ติดต่อเรา


ที่ทำการ (Location)
เลขที่ 6/1 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Google Map : https://goo.gl/maps/gYSR8FFRpteiTqz36

**********

ช่องทางสื่อสาร (Contact)

โทรศัพท์ ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ศาลยุติธรรม E-Phonebook กรุณาคลิกที่ลิงก์ >> https://phonebook.coj.go.th/index.php <<

          - ผู้อำนวยการสำนักประธานศาลฎีกา (https://opsc.coj.go.th/th/orgchart/item/index/id/7)
           อาคาร 1 ชั้น 1 
            โทร. 0 2223 0828 โทรสาร 0 2223 0840

          - ส่วนช่วยอำนวยการ (https://opsc.coj.go.th/th/orgchart/item/index/id/17)
           อาคาร 1 ชั้น 1 
            โทร. 0 2223 0806  โทรสาร 0 2223 0830

          - ส่วนกิจการประธานศาลฎีกาและรัฐพิธี (https://opsc.coj.go.th/th/orgchart/item/index/id/18)
            อาคาร 1 ชั้น 2 
            โทร. 0 2223 0959  โทรสาร 0 2223 0940

          - ส่วนประสานนโยบาย (https://opsc.coj.go.th/th/orgchart/item/index/id/19)
           อาคาร 3 ชั้น 1 
            โทร. 0 2223 1488 โทรสาร 0 2223 1498
            กลุ่มงานด้านการต่างประเทศ โทร. 0 2223 1482
            กลุ่มงานนโยบายและแผน โทร. 0 2223 1491

          - ส่วนกฎหมายและระเบียบ (https://opsc.coj.go.th/th/orgchart/item/index/id/20)
           อาคาร 3 ชั้น 1 
            โทร. 0 2223 0754 โทรสาร 0 2223 0720

**********

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
opsc@coj.go.th (E-mail กลางของสำนักประธานศาลฎีกา)
policy.opsc2020@gmail.com (ส่วนประสานนโยบาย)
opscreport@coj.go.th (ส่วนกฎหมาย)

**********

Social - สำนักประธานศาลฎีกายังไม่มีช่องทางสื่อสารออนไลน์รูปแบบอื่น

 Facebook เพจ 'สื่อศาล'

ช่องทางสื่อสารหลัก (Main Contact) ของสำนักงานศาลยุติธรรมเพจ 'สื่อศาล' https://www.facebook.com/pr.coj/


**********

ลิงก์ข่าวย้ายที่ทำการของสำนักประธานศาลฎีกา: https://qrgo.page.link/C3kK

**********