สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

image

สำนักประธานศาลฎีกา

ติดต่อเรา

ลิงก์ข่าวย้ายที่ทำการของสำนักประธานศาลฎีกา: https://qrgo.page.link/C3kK

ข้อมูลบุคลากรสำนักประธานศาลฎีกา

          - ผู้อำนวยการสำนักประธานศาลฎีกา https://joo.gl/1wYuf

          - ส่วนช่วยอำนวยการ https://joo.gl/ojc0x2

          - ส่วนกิจการประธานศาลฎีกาและรัฐพิธี https://joo.gl/4oyud

          - ส่วนประสานนโยบาย https://joo.gl/f5qI3

          - ส่วนกฎหมายและระเบียบ https://joo.gl/Yu53YX 

          - E-Phonebook สำนักประธานศาลฎีกา https://joo.gl/x1YW04


ที่ทำการ (Location) เลขที่ 6/1 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Google Map : https://goo.gl/maps/gYSR8FFRpteiTqz36

 

ช่องทางสื่อสาร (Contact)

โทรศัพท์ สำนักประธานศาลฎีกาอยู่ระหว่างย้ายที่ทำการ ขณะที่สำนักประธานศาลฎีกาติดตั้งระบบและตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ ขอให้ท่านที่ประสงค์จะติดต่อบุคลากรของสำนักประธานศาลฎีกาโปรดสืบค้นเบอร์โทรมือถือจากระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ศาลยุติธรรม e-Phonebook ที่ลิงก์ >> https://joo.gl/x1YW04 <<

โทรสาร  หากท่านมีเอกสารด่วนที่ต้องการส่ง FAX กรุณาส่งมาที่หมายเลขโทรสาร 02 223 0940 (ชั่วคราวทุกส่วนงาน) 

 

อีเมล์ (E-mail)

opsc@coj.go.th (E-mail กลาง)
policy.opsc@gmail.com (ส่วนประสานนโยบาย)

 

Social - สำนักประธานศาลฎีกายังไม่มีช่องทางสื่อสารออนไลน์รูปแบบอื่น

 

 Facebook เพจ 'สื่อศาล'

ช่องทางสื่อสารหลัก (Main Contact) ของสำนักงานศาลยุติธรรมเพจ 'สื่อศาล' https://www.facebook.com/pr.coj/