สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักประธานศาลฎีกา

ประธานศาลฎีการ่วมลงนามปฏิญญาการประชุมสภาประธานศาลสูงสุดอาเซียน

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา ให้การต้อนรับประธานศาลสูงสุดอาเซียนทั้ง 9 ประเทศ ซึ่งเดินทางมาร่วมลงนามปฏิญญาการประชุมสภาประธานศาลสูงสุดอาเซียน (Council of ASEAN Chief Justices หรือ CACJ) 

ในปีนี้ ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมาคมกฎหมายอาเซียน (ASEAN Law Association หรือ ALA) และการประชุมสภาประธานศาลสูงสุดอาเซียน (CACJ) ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

โดยการประชุม CACJ ในวันศุกร์ที่ผ่านมา ประธานศาลสูงสุดของประเทศอาเซียนทั้ง 9 ประเทศ ได้ทำความตกลงความร่วมมือทางกฎหมายในหลายประเด็น อาทิ โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ASEAN Judiciaries Portal: AJP) การส่งเสริมการศึกษาและการอบรมทางการศาล (Judicial Education and Training) การส่งเอกสารในทางแพ่ง และพาณิชย์ภายในภูมิภาคอาเซียน (Facilitating the Service of the Civil Process) เป็นต้น


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ