สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักประธานศาลฎีกา

ลงเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย การฝึกอบรม และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านกฎหมายและวิธีพิจารณาความสิ่งแวดล้อม

สำนักประธานศาลฎีกาขอเชิญชวนผู้พิพากษาที่มีความสนใจเพิ่มพูนความรู้ทางด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม และวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม ลงทะเบียนเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย การฝึกอบรม หรือการสัมมนา ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

ในกรณีที่มีการบรรยาย การฝึกอบรม หรือการสัมมนาเชิงวิชาการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ขอให้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไว้ในระบบฐานข้อมูลของสำนักประธานศาลฎีกา เพื่อรับการคัดเลือกให้เข้าร่วมฝึกอบรมหรือสัมมนาเชิงวิชาการในเรื่องดังกล่าวที่จะมีขึ้นต่อไป

คลิกเพื่อลงทะเบียน

 


image รูปภาพ
image