Accessibility Tools

สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักประธานศาลฎีกา

ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในการประชุมการติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานศาลยุติธรรมตามนโยบายของประธานศาลฎีกา ณ อาคารสำนักงานศาลยุติธรรมimage

วันนี้ (9 กุมภาพันธ์ 2567) นางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในการประชุมการติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานศาลยุติธรรมตามนโยบายของประธานศาลฎีกา ณ อาคารสำนักงานศาลยุติธรรม โดยมีนายธานี สิงหนาท เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม คณะผู้บริหารสำนักประธานศาลฎีกา สำนักงานศาลยุติธรรม และศาลฎีกา เข้าร่วมประชุม โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานศาลยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง  การจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดียาเสพติด การจัดตั้งแผนกคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในศาลอาญา เป็นต้น