Accessibility Tools

สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักประธานศาลฎีกา

ประธานศาลฎีกาและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม วิทยาเขตปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา image

วันนี้ (19 เมษายน 2567) เวลา 13.30 น. นางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลฎีกา  นายธานี สิงหนาท เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม วิทยาเขตปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อติดตามและรับฟังรายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม วิทยาเขตปากช่อง โดยมีเลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสีคิ้ว และคณะ ให้การต้อนรับ

ในการตรวจเยี่ยมสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมครั้งนี้ ได้รับรายงานความคืบหน้าของการก่อสร้าง ปัญหาและอุปสรรคของโครงการ โดยคาดการณ์การก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายในปี 2567