Accessibility Tools

สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักประธานศาลฎีกา

ประธานศาลฎีกาเยี่ยมชมกิจกรรมงานวันสถาปนาศาลยุติธรรม ครบรอบ 142 ปีimage

   

   วันนี้ (23 เมษายน 2567) เวลา 10.30 น. นางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลฎีกา เยี่ยมชมกิจกรรมงานวันสถาปนาศาลยุติธรรม ครบรอบ 142 ปี ซึ่งจัดโดยชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรมร่วมกับกองสวัสดิการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม อาทิ กิจกรรมพยากรณ์โชคชะตา ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม กิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดในเครือสหพัฒน์ ณ บริเวณด้านข้างอาคารสำนักงานศาลยุติธรรม และบริเวณศูนย์อาหารสวัสดิการสำนักงานศาลยุติธรรม โดยมีนายจรูญ ชีวิตโสภณ ประธานชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม และคณะคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม ให้การต้อนรับ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 26 เมษายน 2567 เวลา 08.00 - 15.00 น.