Accessibility Tools

สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักประธานศาลฎีกา

นายทีสิทธิ์ วงศาโรจน์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนางรอง เข้าพบประธานศาลฎีกา เพื่อลาไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศimage

       วันนี้ (15 พ.ค. 67) เวลา 08.30 น. นายทีสิทธิ์ วงศาโรจน์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนางรอง ผู้ได้รับทุนของสถาบันอบรมผู้พิพากษาแห่งชาติ สาธารณรัฐฝรั่งเศส เข้าพบนางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลฎีกา ณ ห้องรับรอง 2 ชั้น 4 อาคารศาลฎีกา เพื่อลาไปศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ตามโครงการ Integration of Foreign Judges into the Long Cycle ของสถาบันอบรมผู้พิพากษาแห่งชาติ สาธารณรัฐฝรั่งเศส (ECOLE NATIONALE De la MAGISTRATURE)
       ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการตุลาการตามโครงการข้างต้น เป็นการฝึกอบรมร่วมกับผู้ช่วยผู้พิพากษาจากประเทศฝรั่งเศส ระหว่างเดือนมิถุนายน 2567 ถึงเดือนมกราคม 2568 และฝึกงาน ณ ศาลในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายน 2568