สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

สำนักประธานศาลฎีกา
image

สำนักประธานศาลฎีกา

รวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดทำแบบประเมินตนเองฉบับศาลยุติธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ท่านสามารถคลิกที่ลิงก์หรือรูปภาพด้านล่างข่าวนี้
เพื่อนำท่านไปสู่ลิงก์ข่าว

**********

๑. การจัดทำแบบประเมินตนเองฉบับศาลยุติธรรมไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

**********

๒. สำนักประธานศาลฎีกามีกำหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
หัวข้อ “การจัดทำแบบประเมินตนเองฉบับศาลยุติธรรมไทยของศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕”
ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (COJ Live Streaming)

ท่านสามารถรับชมผ่านช่องทาง COJ Streaming
          ลิงก์ COJ Streaming : http://live.coj.intra/ 
(รับชมผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในศาลยุติธรรม - Intranet)
 

**********

๓. สำนักประธานศาลฎีกาจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การจัดทำแบบประเมินตนเองฉบับศาลยุติธรรมไทยของศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕” ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (COJ Live Streaming)

**********