สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

สำนักประธานศาลฎีกา
image

สำนักประธานศาลฎีกา

๐๐๑-๒-๒_๐๔๕ นโยบายประธานศาลฎีกา นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์
image

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๔ น.
สำนักประธานศาลฎีกาอยู่ระหว่างดำเนินการจัดส่งตัวเล่มหนังสือนโยบายประธานศาลฎีกา
ให้แก่ท่านผู้บริหารศาลยุติธรรม ผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรมและผู้อำนวยการศาล/หน่วยงานทั่วประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อส่วนช่วยอำนวยการ สำนักประธานศาลฎีกา โทร. ๐๒ ๒๒๓ ๐๘๒๘

**********

อัปเดตไฟล์เอกสารแนบ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น.
ท่านสามารถติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงนโยบายประธานศาลฎีกา (รับชมย้อนหลัง) ได้ที่
>> https://www.youtube.com/watch?v=oOW6lNP9KZI <<
(ช่องทางสื่อออนไลน์ Youtube PR COJ)
Cr. กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
**********

 


image เอกสารแนบ