สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

สำนักประธานศาลฎีกา
image

สำนักประธานศาลฎีกา

๐๐๓-๑-๑_๐๔๕ ความคืบหน้านโยบายประธานศาลฎีกา ข้อ ๑. - ๕.
image

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

รายการปรับปรุง

          - ปรับปรุงข้อมูลไฟล์เอกสารแนบ (PDF) สรุปลำดับเหตุการณ์/ภารกิจของประธานศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกา (อัปโหลดไฟล์เมื่อวันที่ ๓ ก.พ. ๖๓ เวลา ๐๙.๑๐ น.)

***********

           ในเดือนมกราคม ๒๕๖๓ นี้ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ ม.ค. ๖๓) ประธานศาลฎีกาได้ลงนามแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกาแล้ว ๒ คณะ ได้แก่
           ๑. คณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายยกระดับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน (นโยบายประธานศาลฎีกา ข้อ ๑.)
           ๒. คณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายยกระดับมาตรฐานการพิจารณาพิพากษาคดี (นโยบายประธานศาลฎีกา ข้อ ๒.)
          รวมทั้งอยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม Green Court (นโยบายประธานศาลฎีกา ข้อ ๕.) โดยความคืบหน้าในแต่ละคณะทำงานขับเคลื่อนฯ สำนักประธานศาลฎีกาจะนำเสนอให้ทราบเป็นระยะต่อไป ซึ่งท่านสามารถคลิกเพื่อเข้าดูรายละเอียดในแต่ละด้านได้จาก Banner หน้าเว็บไซต์สำนักประธานศาลฎีกา (https://opsc.coj.go.th/)

***********

          หมายเหตุ การอัปเดตข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ อาจล่าช้าไปบ้าง เนื่องด้วยการขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกาได้ดำเนินการไปอย่างรวดเร็ว ทางส่วนประสานนโยบาย สำนักประธานศาลฎีกาจะพยายามอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันที่สุดต่อไป (ไฟล์สรุป (PDF)) แต่อย่างไรก็ตามผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ทางสำนักงานศาลยุติธรรมได้เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์, Line Inside COJ, Facebook หรือสื่อออนไลน์อื่นๆ ท่านสามารถติดตามความคืบหน้าได้จากข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ของศาลยุติธรรมครับ

           กรุณาคลิกที่ ICON เพื่อเข้าสู่ Facebook 'สื่อศาล' หรือกรุณาคลิกที่ลิงก์นี้ (https://www.facebook.com/pr.coj/)

           กรุณาคลิกที่ ICON เพื่อเข้าสู่ Twitter '@PRCOJ' หรือกรุณาคลิกที่ลิงก์นี้ (https://twitter.com/pr_coj)

           กรุณาคลิกที่ ICON เพื่อเข้าสู่ Youtube 'PR COJ' หรือกรุณาคลิกที่ลิงก์นี้ (https://www.youtube.com/channel/UC1XfDMP3HXfM_rIpTnW8Urw)

          Instagram กรุณาคลิกที่ลิงก์นี้ (https://www.instagram.com/pr_coj/)

          Line Inside COJ กรุณาคลิกที่ลิงก์นี้ (https://line.me/R/ti/p/%40insidecoj)

          Cr. เว็บไซต์กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม (https://iprd.coj.go.th/)

***********

          หากท่านมีข้อสงสัยในการขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกาในทุกด้าน โปรดติดต่อส่วนประสานนโยบาย สำนักประธานศาลฎีกา โทร. 0 2223 1488, 0 2223 1491


image เอกสารแนบ