สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักประธานศาลฎีกา

๐๔-๐๒๕คำแนะนำของประธานศาลฎีกา เกี่ยวกับมาตรฐานกลางสำหรับการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย พ.ศ. ๒๕๖๓
image

**********

Link รวมระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกา
กรุณาคลิกที่นี่

**********

Link ข่าวการขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกา
กรุณาคลิกที่นี่

**********

          อ้างอิง : 
          
“คำแนะนำของประธานศาลฎีกา เกี่ยวกับมาตรฐานกลางสำหรับการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย” (๒๕๖๓, ๔ ธันวาคม). [Status Update] Line @ Inside COJ. สืบค้นจาก https://bit.ly/3ooxXtC.

**********


image เอกสารแนบ